เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง-หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด


วันที่ 9  พฤศจิกายน  2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้ออกตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง-หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09