เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมเส้นทางโกรกเสมอ3-เส้นทางหนองแจง เส้นทางโกรกเสมอ 4


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวงข้องทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมเส้นทางโกรกเสมอ3-เส้นทางหนองแจง เส้นทางโกรกเสมอ 4 ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอบคุณอาหารจากแม่บ้านม.3 ขอบคุณนายชัยยุทธ์ ชาติวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางประภา หอพิกลาง สมาชิกสภาเทศบาล นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรี ที่ได้ อนุเคราะห์รถไถในการปรับดิน ซ่อมแซมถนน ขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่บริจาคปัจจัย น้ำดื่ม และแรงงานในการดำเนินงานในครั้งนี้ ในนามเทศบาลตำบลหนองกราดขอขอบคุณทุกท่าน

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09