เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุน การศึกษาพระสงฆ์ไทย


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางรักษณาพา รอสูงเนิน ผอ. กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด โยมพ่อขาว แม่ขาว และผู้ที่มีจิตศรัทราทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า โครงการสนับสนุน การศึกษาพระสงฆ์ไทย ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ ณ.วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09