เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่ง ต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองกราด


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ผู้มีจิตศรัทธาอาสาทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดหนองกราด ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่ง ต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองกราด ตั้งแต่วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ขอบคุณจิตอาสาขอบคุณ ขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่นำรถกระเช้า เทศบาลตำบลหนองกราดมาช่วยในครั้งนี้ ขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ณ.วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09