เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด โดยมี อสม. 2 คน 1.นางปริศนา เมียกขุนทด ประธาน อสม.ชุมชนหนองยายหอม 2.นางประจวบ เลนสันเทียะ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุ


วันที่ 11 สิงหาคม 64 นางสนิท สวยขุนทด ประธาน อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราดและกำลังพล อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด โดยมี อสม. 2 คน 1.นางปริศนา เมียกขุนทด ประธาน อสม.ชุมชนหนองยายหอม 2.นางประจวบ เลนสันเทียะ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองกราด (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายชิต ประกอบผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด และ นางมนัสนันท์ สัมมาสูงเนิน และครอบครัว ได้มาตรวจเยี่ยม และ มอบผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11