เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณบ้านของผู้ป่วย ม.13 หลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณบ้านของผู้ป่วย ม.13 หลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20