เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวัดหนองกราด ในหมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายบัว และได่ซ่อมไฟหน้าวัดหนองกราดและถนนกำลังเอกข้างวัดแขก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวัดหนองกราด ในหมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายบัว และได่ซ่อมไฟหน้าวัดหนองกราดและถนนกำลังเอกข้างวัดแขก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20