เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกตรวจประเมินสถานที่กักกัน (LQ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด, กำนันตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 , อสม. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด ออกตรวจประเมินสถานที่กักกัน (LQ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการประเมิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20