เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด ได้มาเตรียมปรับพื้นที่รอรถปูน เพื่อเทพื้นบ้านตาพล ไพขุนทด หมู่ที่ 3 และ่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยในการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20