เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กองช่างออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าในหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด  ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าซอย บ้าน นางศศิธร  ศรีสแง  และสามแยก บ้านนายแสง ม.3 ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20