เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เกี่ยวกับโรคระบาดชนิด ลัมปี สกีน(Lumpy Skin disease) ในโคและกระบือ


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด พร้อมทีมงาน นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เกี่ยวกับโรคระบาดชนิด ลัมปี สกีน(Lumpy Skin disease) ในโคและกระบือ ต.หนองกราดอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

2023-12-30
2023-12-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20