เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563


วันที่  2 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ประธานอสม. ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด พี่น้องชุมชนเทวานิมิต ร่วมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ  ศาลาประชาคมเทวานิมิต ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07