เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และทักษะในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่11กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และทักษะในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชนและ คณะกรรมการ สปสช. เทศบาลตำบลหนองกราด ซึ่งได้รับดารสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07