เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 หมู่ที่ 15


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด กำนันสุพรรณ์มากขุนทด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประธาน อสม. ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประชาชนหมู่บ้านใหม่แหลมทองหมู่ 15 ได้จัดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07