เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มจากหมู่ที่ 13,3,4,14,16,15 และในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07