เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมพิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07