เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประธาน อปพร. ประธานตำรวจบ้าน จิตอาสาฯ และประชาชนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ณ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07