เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านกิจการสภา


 

เทศบาลตำบลหนองกราด มีการจัดสถานที่ทำงานของสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ไว้เป็นสัดส่วน มีมุมเก็บระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ที่มุมห้องสำหรับไว้ใช้งานกิจการสภา  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านกิจการสภา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25