เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดออกกำลังทุกวันศุกร์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลหนองกราด ส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดออกกำลังทุกวันศุกร์  โดยใช้เวลาว่าง ช่วงบ่าย เต้นออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากพ่อคค้าแม่ค้า ไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิตที่มีความเสี่ยงจากอาการป่วยโรคออฟฟิตซินโดรม เพราะไม่ค่อยได้ขยับอิริยาบทและยังมีมีความเครียดสูง

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25