เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เกิดเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ต้นไม้ล้มขวางทางในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 14.27 - 16.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ต้นไม้ล้มขวางทางในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด และพื้นที่ข้างเคียงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปรากฏว่า บ้านพักอาศัย ห้องน้ำ โรงเก็บฟางของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07