เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาด


เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดล้างตลาดอาทิตย์ละสองครั้งและทำความสะอาดแผงทุกวันทั้งก่อนขายและหลังเลิกขายทุกครั้ง

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06