เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจคัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน


เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายเจ้าหน้าที่คัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06