เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


คัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07