เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา 2019.


วันที่ 3 เมษายน 2563 และ วันที่ 5 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลหนองกราด โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเขื้อไวรัสโคโรนา 2019.

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07