เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตั้งจุดตรวจห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. และตรวจคัดกรองบุคลเข้าออกพื้นที่ในแต่หมู่บ้านของตำบลหนองกราด


ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ทุกๆคืน ที่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกอาสา ตำบลหนองกราด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. และตรวจคัดกรองบุคลเข้าออกพื้นที่ในแต่หมู่บ้านของตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

#ขอให้ทุกคนปลอดภัย #กักตัว #ไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนในเวลาที่กำหนดให้อยู่กับบ้าน #ให้ข้อมูลที่เป็นจริง #อย่าปิดบังข้อมูล #ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07