เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำการจำกัดช่องทางเข้าและออกตลาดสดเพื่อคัดกรอง ผู้ที่มาซื้อสินค้า และผู้ที่มาตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน (100%)


ประชาสัมพันธ์
ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำการจำกัดช่องทางเข้าและออกตลาดสดเพื่อคัดกรอง ผู้ที่มาซื้อสินค้า และผู้ที่มาตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน (100%) ตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และต้อง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยขอให้ใช้ทางเข้าตลาดในช่องทางที่กำหนดให้เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วยนะค่ะ

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06