เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชาคมลงมติ การใช้พื้นที่หนองบังตาก่อสร้ารงระบบประปา เพื่อทำการก่อสร้างหอสูงรับส่งน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดให้มีวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดให้มีการประชาคมลงมติ การใช้พื้นที่หนองบังตาก่อสร้ารงระบบประปา เพื่อทำการก่อสร้างหอสูงรับส่งน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ณ บริเวณวัดบ้านหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการเปิดประชาคม และได้รับเกียรติจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกชุมชน เข้ารับฟังการประชาคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชาคม ทำให้การประชาคมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีพื่อทำการก่อสร้างหอสูงรับส่งน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ณ บริเวณวัดบ้านหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการเปิดประชาคม และได้รับเกียรติจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกชุมชน เข้ารับฟังการประชาคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชาคม ทำให้การประชาคมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13