เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปี 2562


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผอ.กลุ่มงานการเงินฯ, ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ, ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ, ตัวแทนผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมรับการนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25