เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยการนำของ นางกาญจนา นันท์พูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาชนทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25