เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25