เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เชิญชวนร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม และร่วมกันแยกขยะกับ 5 วิธี 3 พก 3 ลด


กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม และร่วมกันแยกขยะกับ 5 วิธี 3 พก 3 ลด กันครับ 5 วิธีลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 1 พกถุงผ้า 2 พกกล่องใส่อาหาร 3 พกแก้วน้ำมาเอง 4 ใช้ซ้ำแทนการทิ้ง 5 คัดแยกขยะรีไซเคิล 3 พก 1 แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก 2 กล่องข้าวส่วนตัวแทนกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก 3 ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3 ลด 1 โฟม 2 ถุงพลาสติก 3 แก้วพลาสติก
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25