เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"


"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" เป้าหมายให้ประเทศไทยใสสะอาด 100% ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ "ต้องมีถังขยะเปียก" ภายในเดือนเมษายน 2562 5 วิธีง่าย ๆ ดังนี้ 1 เตรียมภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด 2 ตัดที่ก้นภาชนะแล้วฝังดินที่ความลึก 2 ใน 3 ของภาชนะ โดยให้ก้นภาชนะห่างจากผิวดิน 30 เซนติเมตร 3 นำเศษอาหาร ใบไม้ เทใส่ถังแล้วปิดฝา 4 จุลินทรีย์ไส้เดือนในดินจะย่อยเศษอาหารในดิน 5 เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้นำดินมากลบแล้วย้ายถังไปทำที่อื่นต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-25