เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และนายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองกราด และขอบคุณอาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์มณี (อ.ป้อม) ที่นำเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา มาช่วยจัดเตรียมสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามกีฬาเซปักตะกร้อ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาช่วยจัดเตรียมสนามเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09