เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดน้ำ บริเวณโรงเรือนเก็บฟางที่ยังมีกลุ่มควันลอยขึ้นมา เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการลุกไหม้อีกครั้ง


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 06.20 น.ได้รับแจ้งจาก นางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด บริเวณโรงเรือนเก็บฟางยังมีกลุ่มควันลอยขึ้นมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการฉีดน้ำ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการลุกไหม้อีกครั้ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล ทุกท่าน ที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09