เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการระงับเหตุเพลิงใหม้ โรงเรือนเก็บฟาง หมู่ที่ 3


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.29 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้ง จากนางวิภา สร้อยลอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด มีเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนเก็บฟาง ของ นางลาวัลย์ บุญชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการระงับเหตุเพลิงใหม้ แต่เนื่องจากกองฟางที่เก็บไว้ในโรงเรือนมีการวางทับกันหลายชั้น จึงทำให้เพลิงได้ลุกไหม้รุนแรง การควบคุมเพลิงจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางเทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าควบคุมเพลิง และได้รับการสนับสนุนรถไถ นายวันชัย อึงขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ช่วยดันกองฟางออกและฉีดน้ำดับเพลิงที่ไหม้กองฟาง จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองกราด ต้องขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด , องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ และ ขอขอบคุณ นายวันชัย อึงขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ให้การสนับสนุนรถไถเพื่อนำมาไถกองฟางที่ทับกันหลายชั้นออกให้สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09