เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่16


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่16 บริเวณหน้าบ้านนายวิรัตน์ เสรีวงศ์เวช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09