เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 90 วัน 90 กล่อง


วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานมอบนมให้กับหญิงที่ตั้งครรภ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 90 วัน 90 กล่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกราด ปี 2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09