เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และนายประดิษฐ์ ดีอ่อน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการกองทุกกอง คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด อาคารหลังเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09