เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ไขยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายชยพล พูดขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหน้าบ้าน นางลำดวน มนตรี และ นางสาวหลอด คงสูงเนิน หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09