เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตามที่ได้รับแจ้ง


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11