เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการเททางลาดชัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้พิการ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเททางลาดชัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้พิการ ราย นายสันติ อู๋สูงเนิน หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11