เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


มอบ "ถุงกำลังใจ" (เครื่องอุปโภค บริโภค)


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมกิจกรรมมอบ "ถุงกำลังใจ แก่ประชาชน คนยากไร้ ตำบลหนองกราด" ร่วมกับกาชาดอำเภอด่านขุนทด , สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด , ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์ไก่ อริโย วัดคลองตาลอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสะพานบุญ มอบ "ถุงกำลังใจ" (เครื่องอุปโภค บริโภค) จำนวน 6 ถุง แก่ประชาชน ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11