เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการผู้นำการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นางสมพิมพ์ สัมมาสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมโครงการผู้นำการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกราด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11