เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีสูบน้ำไม่ขึ้น


วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา15.35 น. นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เนื่องจากอากาศร้อนจัดทำให้ปริมาณน้ำลดลง สายยางและหัวกะโหลกสูบน้ำไปไม่ถึงจุดที่จะสามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ จึงไปดูสถานที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07