เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 14 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ,นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย สมาชิก อปพร ทต.หนองกราด ,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจประจำจุดสกัดหนองกราด ปฏิบัติหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2217 (ด่านขุนทด-บำเหน็จณรค์) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อม ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองกราด (จุดสกัดหนองกราด) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07