เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567


วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อสม. อปพร. พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพ.ศ 2567 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07