เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


2 เมษายน 2567 นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายมาโนช แพะขุนทด กำนันตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน บวชตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนถึง 7 พฤษภาคม 2567 ณ.วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07