เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 3


วันที่ 1 เมษายน 2567 เทศบาลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 3  บริเวณหน้าบ้านนางวงเดือน สินขุนทด ตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียร้อย

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07