เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทศบาลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าบ้าน นางวงเดือน สินขุนทด บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ซอยกำลังเอก5 ซอยบ้านผู้ให่ญวันชัย อึงขุนทด ,ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียร้อย

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07