เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การจัดนิทรรศการแฟ้มผลงานนักเรียนและกิจกรรมมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้ากองทุกกอง พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมการจัดนิทรรศการแฟ้มผลงานนักเรียนและกิจกรรมมอบอนุบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07